Privacy voorwaarden

SportPartner is een online dienst waarmee mensen andere mensen kunnen vinden om mee te sporten. Sportpartner biedt een gratis basis lidmaatschap en een betaald Premium lidmaatschap. Persoonlijke gegevens, nodig voor een correcte werking van de dienst, worden niet doorverkocht aan derden. Als je je inschrijft op Sportpartner, dan gelden onze algemene voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door zodat je je rechten en verplichtingen kent.

1. Wie is Sportpartner?

Sportpartner is onderdeel van Sportpartner B.V., tevens handelend onder de naam Sportpartner, kantoorhoudende te Schiphol-Rijk en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58303952.

2. Welke informatie wordt door Sportpartner verzameld en verwerkt?

Profiel

Om in contact te kunnen komen met andere gebruikers, moet u een persoonlijk Profiel aanmaken. Sportpartner vraagt geen overbodige gegevens voor marketingdoeleinden. Slechts en alleen gegevens die nodig zijn voor een correcte werking van de Dienst. Wanneer u een dergelijk Profiel creëert, wordt u gevraagd bepaalde informatie over uzelf in te vullen. U bent niet verplicht alle gegevens te verstrekken. De volgende gegevens zijn verplicht voor alle gebruikers:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Geldig e-mailadres en wachtwoord
 • Plaats
 • Persoonlijke omschrijving
 • Sporten
 • Geslacht gewenst sportmaatje
 • Leeftijd gewenst sportmaatje
 • Profielfoto
 • Schuilnaam

De informatie die u verstrekt kunt u altijd aanpassen.

In beginsel is uw Profiel openbaar, en dus door iedereen te raadplegen. U kunt uw Profiel ook zo instellen dat het slechts zichtbaar is voor Gebruikers die zelf ook een Profiel hebben. Deze instelling kunt u op elk gewenst moment wijzigen.

Content

Sportpartner slaat alle Content die u via Sportpartner ter beschikking stelt op en verwerkt deze. Wanneer u de Content, bijvoorbeeld uw Profiel, openbaar publiceert, kunnen ook andere Gebruikers de Content gebruiken en erop reageren.

Wanneer u uw Profiel beëindigt, zal Sportpartner uw Profiel onmiddellijk ontoegankelijk maken. Sportpartner blijft echter gerechtigd om alle Content te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. Op uw eerste verzoek zal Sportpartner de Content anonimiseren of verwijderen.

Automatisch gegenereerde informatie

Om Sportpartner optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft Sportpartner bepaalde informatie nodig. Sportpartner verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van Sportpartner. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat u gebruikt, een account nummer en de pagina's die u op de Website bezoekt.

Voor zover Sportpartner deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Sportpartner ze?

Wat zijn cookies?

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt Sportpartner cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw favoriete instellingen voor een bepaalde dienst, webpagina of website bij te houden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Op de website ConsuWijzer kunt u meer informatie vinden over cookies.

Wat voor cookies gebruikt Sportpartner en waarom?

Permanente cookies

De Website maakt gebruik van permanente cookies om u te kunnen herkennen wanneer u een bezoek brengt aan de Website. Daardoor kan Sportpartner uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw inlognaam of een taalvoorkeur) en bijhouden of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Hierdoor wordt voorkomen dat u steeds opnieuw uw voorkeuren moet aangeven. Deze permanente cookies kunt u eenvoudig verwijderen via de instellingen van uw browser (zie hieronder). Als het niet noodzakelijk is om persoonsgegevens in een cookie op te slaan, zal Sportpartner dat niet doen.

Sessie cookies

De Website maakt gebruik van sessie cookies om te controleren of u al dan niet ingelogd bent. Hierdoor wordt voorkomen dat u steeds opnieuw moet inloggen wanneer u naar een andere pagina gaat. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics cookie

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel, hetgeen betekent dat er sprake is van een passend niveau van bescherming bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Google gebruikt deze informatie om ten behoeve van Sportpartner bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Cookie van sociale netwerken

De Website bevat buttons om bepaalde webpagina’s te kunnen delen op Facebook. Deze buttons bevatten stukjes code die door Facebook ter beschikking worden gesteld. Door middel van deze code worden cookies geplaatst van Facebook. Sportpartner heeft daar geen invloed op of bemoeienis mee en raadt u aan om de privacyverklaringen van Facebook te raadplegen.


Hoe kan ik cookies uitschakelen?

Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u dit altijd zelf aangeven in uw browser. Ook kunt u via uw browser cookies die op uw computer staan verwijderen. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via de helpfunctie van uw browser.. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor u zijn.

Wilt u alleen cookies uitschakelen van derden die cookies plaatsen om uw surfgedrag te registreren, maak dan gebruik van deze link: http://www.youronlinechoices.eu/


4. Voor welke doeleinden zal Sportpartner informatie over u gebruiken?

Doeleinden

Sportpartner zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om uw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;
 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Sportpartner en om te reageren op vragen en/of klachten die u hebt;
 • Om u informatie toe te zenden omtrent de producten of diensten van partners van Sportpartner, voorzover u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om betalingen te verwerken
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

Sportpartner wilt u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Sportpartner dat daarom aan u laten weten. Ook kan Sportpartner u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van Sportpartner willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de instellingen in uw profiel Een mogelijkheid u af te melden is tevens in elke e-mail die door Sportpartner aan u wordt gestuurd opgenomen.

Sportpartner gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Sportpartner. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).


Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Sportpartner uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Sportpartner kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan Sportpartner uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee u de Website van Sportpartner verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Sportpartner heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement van Sportpartner heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Sportpartner accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.


5. Op welke wijze beschermt Sportpartner uw persoonlijke informatie?

Sportpartner zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder andere zorgt Sportpartner ervoor dat alle persoonsgegevens beveiligd worden opgeslagen.


6. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in uw Profiel. Als u wil weten welke gegevens Sportpartner over u heeft vastgelegd of als u gegevens wil wijzigen die u niet in uw Profiel kan veranderen, dan kunt u contact opnemen met ons via info@Sportpartner.com.


7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Sportpartner gelieerde ondernemingen en/of dienstverleners in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Sportpartner zorgt ervoor dat zij alleen persoonsgegevens doorgeeft naar landen waarvan de overheid heeft geoordeeld dat zij een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen en/of naar ondernemingen die aangesloten zijn bij de zogenaamde Safe Harbour Principles.


8. Mogen minderjarigen gebruik maken van Sportpartner?

Als u nog geen achttien (18) jaar oud bent, dan moet u toestemming hebben van uw ouders of voogd voordat u een Profiel aanmaakt. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeert u dat u achttien (18) jaar of ouder bent of toestemming van uw ouders/voogd hebt om een Profiel aan te maken.


9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan u.