Almindelige betingelser

SportPartner er en onlinetjeneste, som tilbyder dig at du kan finde en partner du kan dyrke sport sammen med. Sportpartner tilbyder et gratis basic abonnement eller et betalt Premium medlemskab. Personlige oplysninger der er nødvendige for at tjenesten fungerer korrekt, vil ikke blive solgt til tredjeparter. Hvis du tilmelder dig Sportpartner, gælder vores almindelige betingelser. Læs disse omhyggeligt, så du ved, hvad dine rettigheder og forpligtelser er.

Artikel 1 - Definitioner

1.1 I disse brugerbetingelser, bruges følgende udtryk med et stort bogstav, både i ental og flertal. Med disse udtryk skal følgende forstås:

 • Sportpartner: Sportpartner B.V., optræder også under navnet Sportpartner, med kontor beliggende på i Schiphol-Rijk, og anført i handelsregisteret for handelskammeret under nummer 58303952;
 • Indhold: Alle oplysninger, der stilles til rådighed af brugere via hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, brugerprofiler;
 • Databank: indsamling af oplysninger, som er blevet indsamlet af Sportpartner, herunder profiler og andet indhold;
 • Tjeneste: Den tjeneste, som sportspartner leverer til brug, som beskrevet i artikel. 3; Bruger: En person, der har oprettet en profil og benytter tjenesten;
 • Brugerbetingelser: Disse brugerbetingelser;
 • Login-oplysninger: brugernavn og adgangskode som man bruger for at få adgang til sin profil og gøre brug af tjenesten.
 • Intellektuelle ejendomsrettigheder: alle rettigheder af intellektuel ejendomsret og beslægtede rettigheder, såsom ophavsrettigheder, brand rettigheder, databank rettigheder, handelsnavne rettigheder og retten til offentligt at udføre, samt rettigheder til knowhow og første linje præstation;
 • Parti: et parti (bruger og/eller Sportpartner) til disse brugerbetingelser;
 • Fortrolighedserklæring: fortrolighedserklæringen for Sportpartner, tilgængelig via dette link;
 • Profil: en beskrivelse af sig selv udgivet på hjemmesiden, herunder (kalde) navn, køn, alder, placering og eventuelt billede;
 • Hjemmeside: hjemmesiden for Sportpartner og alle underliggende sider.

Artikel 2 - Generelt

2.1 Sportpartner har altid ret til at ændre og / eller supplere disse brugerbetingelser. Du finder de senest opdaterede brugsbetingelser på hjemmesiden, eller du vil blive underrettet om dem når du bruger tjenesten. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesten efter ændringer og/eller supplerende af disse brugerbetingelser, accepterer du dermed de ændrede eller supplerede brugerbetingelser uigenkaldeligt. Hvis du ikke accepterer de ændrede og/eller supplerede brugerbetingelser, er din eneste mulighed at stoppe med at bruge tjenesten og slette din profil.


Artikel 3 - Tjenesten

3.1 Tjenesten giver dig mulighed for at udgive en profil, som andre brugere og besøgende på hjemmesiden kan se. Formålet med tjenesten er at bringe folk sammen til at dyrke sport gennem hjemmesiden. Baseret på en profil, Brugere kan danne en mening om egenskaber og kvaliteter hos en anden bruger.

3.2 Tjenesten består i at give adgang til databanken hvor der er medlemmer der søger en sportskammerat, som kan kontaktes for at arrangere en aftale. På hjemmesiden kan der fastsættes yderligere betingelser, hvorunder brugeren kan gøre brug af tjenesten. Disse andre betingelser omfatter bl.a., hvordan man kan oprette og udgive profiler.


Artikel 4 - Adgang til tjenesten og tilgængelighed

4.1 For at gøre brug af tjenesten, skal du oprette en profil, på den måde der er beskrevet på hjemmesiden. Det er udtrykkeligt ikke tilladt at oprette en profil i en andens navn. Under registreringen skal du indsende login-oplysninger med hvilke du kan få adgang til din profil.

4.2 Du er selv ansvarlig for at holde dine login-oplysninger hemmelige. Det er ikke tilladt at give dine login-oplysninger til tredjepart. Du er ansvarlig for enhver brug af Tjenesten via dine login-oplysninger. Sportpartner kan antage, at du effektivt er den person, der logger ind med dine login-oplysninger. Så snart du ved eller har grund til at tro, at dine login-oplysninger er faldet i hænderne på uautoriserede personer, skal du straks informere sportspartnere i overensstemmelse hermed, uden at det berører din egen forpligtelse til at træffe effektive foranstaltninger, såsom at ændre dine login oplysninger. Sportpartner er ikke ansvarlig for skade forårsaget af uautoriseret adgang til eller brug af hjemmesiden og/eller tjenester fra tredjeparter.

4.3 Sportpartner har ret til når som helst uden varsel, og uden at blive gældsforpligtet eller være ansvarlig over for dig, til (i) at anvende proceduremæssige og tekniske ændringer og/eller forbedringer af tjenesten, og (ii) (midlertidigt eller permanent) deaktivere, begrænse eller fjerne tjenesten eller din profil.

4.4 Sportpartner er hverken ansvarlig eller gældsforpligtet på nogen måde over for dig for enhver skade, der følger med eller som følge af (midlertidigt) være ikke tilgængelig eller (mellemliggende) udfald på hjemmesiden og/eller tjenesten.

4.5 Sportpartner giver ingen garantier, løfter eller sikkerhedsforanstaltninger vedrørende kvalitet, sikkerhed, legitimitet, integritet og rigtighed af hjemmesiden og tjenesten, medmindre andet er fastsat i disse brugerbetingelser.

4.6 Du er ansvarlig for køb og/eller korrekt funktion af infrastrukturen og lyd telekommunikationsudstyr (herunder internetforbindelse) som er nødvendigt for at du kan gøre brug af tjenesten.


Artikel 5 - Brug af tjenesten

5.1 Sportpartner har ingen kendskab til og/eller er involveret i indholdet. Sportpartner er ikke en mægleragentur. Formålet med tjenesten er udelukkende at samle folk, der er på udkig efter en kammerat at spille sport med. Sportpartner udfører ikke kontrol med brugernes kvaliteter og egenskaber. Sportpartner accepterer derfor ikke noget ansvar for brugernes kvalitet og egenskaber og er ikke ansvarlig for nogen skade som følge af placerede annoncer eller udvalgte kandidater.

5.2 Du skal selv foretage et valg, indlede samtaler og lave aftaler der baseret på dine egne ønsker og kriterier. Udvælgelsen og beslutningen om at opretholde kontakt med en bestemt bruger eller at lave en aftale er helt under din kontrol. Sportpartner har ingen indflydelse på den kontakt, der bliver etableret i forbindelse med tjenesten mellem brugerne, heller ikke i sådanne udnævnelser og/eller arrangementer som kan være et resultat som følge af denne kontakt. I tilfælde af du er utilfreds, eller du har en klage over en bruger, kan du rapportere dette ved at kontakte kundeservice hos Sportpartner.

5.3 Du er fuldt ansvarlig og hæfter selv for eventuelle handlinger du foretager ved hjælp af hjemmesiden og/eller tjenesten.

5.4 Det er ikke tilladt for brugeren og / eller den besøgende at:

 • a. at gøre brug af andre værktøjer end dem, der er godkendt af Sportpartner til at søge på hjemmesiden eller databanken, at gøre brug af data mining, robotter eller andre midler til at indsamle oplysninger eller at bruge software og/eller hardware værktøjer og/eller løsninger (udført i autonomi eller som er leveret af tredjeparter) i det omfang, de sigter mod overtagelsen af alle oplysninger, der er gjort tilgængelig via Databank, eller på anden måde at spider, scrape, søge eller på anden måde bruge og/eller granske databasen;
 • b. indsamle oplysninger af andre brugere gennem tjenesten, at bruge det til andre formål end dem, der er nævnt i disse brugerbetingelser, uden udtrykkelige skriftlige samtykke fra Sportpartner;
 • c. at formere, offentliggøre, sælge, bruge til kommercielle formål eller på anden måde stiller det indhold, der er opnået gennem tjenesten, til rådighed for tredjemand.
 • d. implementere tredjeparter til at gennemføre en af de handlinger, der er nævnt i denne artikel.

Artikel 6 - Indhold

6.1 Du anerkender og accepterer, at de profiler og/eller andet indhold, du giver via tjenesten, kan bruges af brugerne. Du anerkender at Sportpartner har ingen indflydelse på overholdelse af disse brugerbetingelser af andre brugere og/eller tredjeparter.

6.2 Det er ikke tilladt at udgive indhold:

 • a. som er diskriminerende i forhold til udseende, race, religion, køn, kultur, baggrund, eller på en eller anden måde findes stødende eller upassende, og efter Sportpartner eget skøn;
 • b. der opfordrer til vold mod og / eller chikane af en anden person eller personer, som fører til udnyttelse eller resultat af udnyttelse eller misbrug af tredjeparter eller som fremmer eller udføres for at udøve ulovlige aktiviteter
 • c. som ifølge Sportpartner er i strid med anstændighed eller god smag eller er voldelig;
 • d. hvor der kræves personlige oplysninger om mindreårige, hvor personlige oplysninger om andre stilles til rådighed, eller hvor dine kontaktoplysninger er inkluderet;
 • e. som indeholder virus, trojanske heste, orme, robotter eller anden software, der kan skade, gøre et computerstøttet arbejde ubrugeligt eller utilgængeligt, der kan slette det eller være passende, eller har til hensigt at omgå de tekniske sikkerhedsforanstaltninger på Sportpartner hjemmeside og / eller computersystemer;
 • f. der er baseret på løgn og/eller er vildledende eller som udgør en falsk identitet og/eller fejlagtigt tyder på, at brugeren er tilknyttet til Sportspartner;
 • g. hvorved kædebreve eller spam er involveret og / eller hvor adgangskoder eller andre oplysninger, der kan spores til personer, anmodes om til kommercielle eller ulovlige formål;
 • h. overtræder Sportpartner og/eller tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder eller rettigheder vedrørende beskyttelse af privatlivets fred;
 • i. overtræder disse brugerbetingelser, fortrolighedserklæringen, eller enhver gældende lovgivning og/eller regulering, er ulovlig på nogen anden måde eller forstyrrer Sportpartner interesser og omdømme;

6.3 Sportpartner forbeholder sig ret til at ændre, afvise eller fjerne indhold fra hjemmesiden, hvis Sportpartner finder det nødvendigt, uden at dette på nogen måde, kan føre til din ret til erstatning for skade og/eller ansvar for Sportpartner.

6.4 Hvis du mener at visse indhold overtræder dine rettigheder eller rettigheder til en anden bruger eller en tredjepart, skal du straks rapportere det til Sportpartner på den måde, der er specificeret i artikel 12.


Artikel 7 - Betaling

7.1 Afhængigt af det abonnement du har valgt, kan du gøre brug af tjenesten gratis eller mod betaling. Prisen for brugen af tjenesten afhænger af det abonnement du vælger. Abonnementerne og tilhørende priser er angivet på hjemmesiden. Abonnementsomkostninger for abonnementer gennemført via iPhone app er højere, fordi en del af transaktionsomkostningerne, som Apple anvender månedligt, overføres til brugeren. Du kan annullere et abonnement, der blev indgået via IPhone appen via din iTunes-konto. Priserne er inklusive moms og andre offentlige pålagte afgifter, medmindre andet er angivet.

7.2 Sportpartner har tilladelse til at ændre de gældende priser med en varsel på mindst tre måneder. Hvis du ikke vil acceptere en sådan justering, kan du stoppe med at bruge tjenesten og slette din profil fra den dato, hvor ændringen ville blive gældende, eller vælge et gratis abonnement, hvor du samtidig bevare din profil.

7.3 Betaling sker på den måde, der er beskrevet på hjemmesiden. I tilfælde af forsinket betaling har Sportpartner ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning eller at suspendere eller begrænse adgangen til tjenesten indtil det øjeblik du har opfyldt alle dine (betalings-) forpligtelser, herunder også omkostninger og renter.

7.4 Klager vedrørende fakturaer og/eller tjenesten suspenderer ikke dine betalingsforpligtelser.


Artikel 8 - Intellektuelle ejendomsrettigheder

8.1 De intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med tjenesten, herunder hjemmesiden og databasen, samt de oplysninger, der stilles til rådighed via hjemmesiden og tjenesten, såsom teksterne, udseende og følelse, skabeloner af profilerne, video, lyd og visuelt eller fotografisk materiale, med undtagelse af indhold, af Sportspartner og/eller deres licensgivere.

8.2 Giver Sportpartner dig en begrænset, personlig, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicensbar og ikke-overførebare begrænsning af adgang til og brug af tjenesten, herunder databanken, indholdet og hjemmesiden til de formål, der er beskrevet i disse brugerbetingelser.

8.3 I princippet bevarer du de immaterielle rettigheder vedrørende indholdet indsendt af dig. Du anerkender og accepterer, at ved at tilgængeliggøre / uploade indhold, automatisk give Sportpartner en gratis, verdensomspændende, uigenkaldelig, underlicensbar, overførebare licens til offentliggørelse og formidling af dette indhold og til at indsætte det i databanken, så vidt dette er nødvendigt i forbindelse med tilbuddet om tjenesten.

8.4 Du giver afkald på alle personlige rettigheder, der er nævnt i artikel 25 i lov om ophavsret (‘Ophavsret’), herunder retten til at henvise til dit navn og retten til at modsætte sig ændringer, i det omfang det er tilladt i henhold til denne lovbestemte artikel.

8.5 Du garanterer over for Sportpartner, at du er fuld rettighedshaver vedrørende indholdet og at du har fuld ret til at give den licens, der er fastsat i denne artikel, til Sportpartner.

8.6 Det er ikke tilladt at downloade, kopiere, modificere, gengive, offentliggøre eller anvende andre end dem, der er angivet i disse brugerbetingelser, enhver information, der gøres tilgængelig via tjenesten eller hjemmesiden, medmindre Sportpartner eller den relevante rettighedshaver har givet deres samtykke til denne eller obligatoriske Hollandske lovgivning tillader denne anvendelse.


Artikel 9 - Beskyttelse af personlige oplysninger

9.1 Når du opretter din profil og under levering af tjenesten, giver du (personlige) oplysninger til Sportpartner. Disse (personlige) oplysninger behandles i overensstemmelse med fortrolighedserklæringen for Sportpartner og gældende lovgivning og forskrifter.


Artikel 10 - Garantier og sikkerhedsforanstaltninger

10.1 Du er ansvarlig over for Sportpartner og beskytter Sportpartner fuldt imod, alle skader og omkostninger, som Sportpartner lider eller pådrager sig som følge af (i) en tilskrivelig fejl i overensstemmelse med din aftale, (ii) dine handlinger, når du bruger tjenesten eller (iii) af en ulovlig handling. Eventuelle omkostninger og skader, der påhviler sportspartnere på nogen måde i forbindelse med sådanne krav, refunderes af dig.

10.2 Du garanterer over for Sportpartner, at de oplysninger, du giver, når du opretter din profil og offentliggøre dit indhold, er komplet, rettidig og nøjagtig. Du anerkender og forstår, at nøjagtigheden, aktualiteten og fuldstændigheden af indholdet er af stor betydning for at tjenesten fungerer optimalt.

10.3 Du garanterer over for Sportpartner at du er berettiget til at gøre brug af tjenesten, og at du vil handle i overensstemmelse med disse brugerbetingelser. Du sikrer Sportpartner fra krav fra tredjeparter baseret på kravet om at du bruger tjenesten, herunder også, men ikke begrænset til offentliggørelse af indhold, der på nogen måde er forbudt.


Artikel 11 - Ansvar

11.1 Sportpartner påtager sig intet ansvar for skader som følge af levering af tjenesten eller fra uautoriserede handlinger eller af andre årsager, i det omfang dette er tilladt på grund af ufravigelig lovgivning.

11.2 Hvis Sportpartner er ansvarlig for dig på nogen måde for skader på din konto, Dette ansvar er begrænset til en begivenhed (som en enkelt begivenhed) for de gebyrer, du effektivt betaler til Sportpartner (ekskl. moms) for den tjeneste, som Sportpartner har ansvaret for.

11.3 Under ingen omstændigheder vil Sportpartner være ansvarlig for eventuelle følgeskader, herunder men ikke begrænset til økonomisk tab, tab af indtægter og overskud, tab af data og eventuelle ikke-økonomiske, ikke-garantimæssige, hændelige eller følgeskader ved brug af tjenesten.

11.4 Ansvarsbegrænsningen i denne artikel er ikke gældende i tilfælde af forsætlig hensigt eller bevidst hensynsløshed hos Sportpartner selv og/eller dens ledelse.

11.5 Betingelser for enhver ret til erstatning for skader, der opstår, er at du genopretter skaden så hurtigt som muligt og efter deres optræden meddeler det til Sportpartner skriftligt. Hvert erstatningskrav mod Sportpartner bortfalder efter 12 måneder efter kravets opståen.


Artikel 12 Indberetning af urigtige oplysninger

12.1 Sportpartner er ikke ansvarlig for nogen skade i forbindelse med (uretmæssig) brug af hjemmesiden. Sportpartner er kun bundet under nedenstående betingelser, efter at der er fremsat en rapport, for ubetinget at fjerne ulovligt materiale eller afbryde ubestridelig ulovlig aktivitet.

12.2 Sportpartner forbeholder sig ret til ikke at indgive en anmodning om blokering af materiale eller opsigelse af en aktivitet, hvis den har berettigede grunde til at tvivle på, om rapporten er korrekt eller legitimiteten af beviset, eller hvis interesseafvejningen kræver det. I den sammenhæng kan Sportpartner fx kræve en domstolsafgørelse fra en kompetent domstol i Holland, hvor en afgørelse vil vise, om det relevante materiale eller den relevante aktivitet er utvivlsomt ulovlig.

12.3 Sportpartner behøver ikke at være part på nogen måde til en tvist mellem den person, der indberetter og en tredjepart.

12.4 Den person, der indberetter, sikrer Sportpartner mod ethvert krav fra tredjemand i forbindelse med blokering eller fjernelse af materiale eller opsigelse af aktiviteter. Den sikkerhedsforanstaltning angår også alle skader og omkostninger, som Sportpartner pådrager sig, vil stadig kunne pådrage sig eller som Sportpartner skal gøre i forbindelse med et sådant krav, herunder også – men ikke begrænset til – kompensation for udgifter til juridisk bistand.


Artikel 13 - Varighed og opsigelse

13.1 Hvis du benytter et gratis abonnement, har du ret til at suspendere brugen af tjenesten når som helst, og for at slette din profil.

13.2 Hvis du benytter et betalt abonnement, købes tjenesten for den periode du har valgt. Hvis du har valgt et abonnement for en bestemt periode, er det ikke muligt at afbestille før perioden udløber, og Sportpartner er ikke forpligtet til at refundere ethvert gebyr, der er betalt på forhånd for brug af tjenesten, i tilfælde af at du midlertidigt opsiger tjenesten eller sletter din profil. Hvis tjenesten købes i ubegrænset tid eller forlænges efter den oprindelige varighed, kan tjenesten til enhver tid opsiges med behørig hensyntagen til en opsigelsesperiode på en (1) måned. I sidstnævnte tilfælde vil beløb, der allerede er betalt, blive refunderet til dig.

13.3 Sportpartner påpeger, at du ikke kan benytte afkølingsperioden som angivet i artikel 7: 46d afsnit 1 BW i den (hollandske civillov). Fordi tjenesten straks udføres af Sportpartner efter dit samtykke, som omhandlet i artikel 7: 46i, afsnit 5 under 1 BW.

13.4 I tilfælde af opsigelse af aftalen, Der er ingen refundering af, hvad Sportpartner allerede har leveret og / eller udført, og forpligtelsen til at betale. Beløb, som Sportpartner har faktureret forud for opsigelsen i forbindelse med, hvad Sportpartner allerede har gennemført eller leveret korrekt til gennemførelse af aftalen, forbliver fuldt skyldige, under behørig hensyntagen til det, der er fastsat i den foregående komplette sætning, og bliver umiddelbart eksigible i øjeblikket af ophævelse.

13.5 Ved aftalens ophør af en eller anden grund, bortfalder din ret til at bruge tjenesten med øjeblikkelig virkning, og adgang til tjenesten nægtes straks. Ved ophør uanset årsagen, vil Sportpartner straks fjerne din profil. Sportpartner bevarer retten til at bruge alt indhold som angivet i artikel 8. Efter aftalens afslutning vil Sportpartner dog på din første anmodning fjerne eller anonymisere alt indhold. Sportpartner er ikke forpligtet til at levere og / eller konvertere noget indhold til/for dig efter aftalens ophør.


Artikel - 14 Diverse

14.1 Til disse brugerbetingelser og til alt brug af tjenesten og hjemmesiden, gælder Hollandsk lovgivning. Anvendelsen af Vienna Commercial Treaty (CISG) (CISG) er eftertrykkeligt udelukket.

14.2 Alle tvister, der opstår mellem dig og Sportpartner, vil blive forelagt for den kompetente domstol i Amsterdam, medmindre loven fastsætter, at tvisten skal forelægges for en anden domstol.

14.3 Sportpartner kan overføre rettigheder og forpligtelser, der følger af disse brugerbetingelser til tredjeparter og informerer dig herom. Hvis du nægter en sådan overførsel til en tredjepart, kan du stoppe med at bruge tjenesten og slette din profil.

14.4 Hvis disse brugerbetingelser er eller bliver delvist ugyldige, så forbliver du og Sportpartner bundet af den resterende del. Sportpartner vil erstatte den ugyldige del med gyldige bestemmelser og de juridiske konsekvenser heraf, under hensyntagen til indholdet og indholdet af disse brugerbetingelser, der svarer så meget som muligt til dem i den ugyldige del.