Warunki zachowania prywatności

SportPartner to serwis internetowy, dzięki któremu osoby mogą znaleźć partnerów do uprawiania sportów. Sportpartner oferuje bezpłatną subskrypcję podstawową oraz płatną subskrypcję Premium. Dane osobowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Usługi nie są sprzedawane stronom trzecim. Rejestracja w serwisie Sportpartner oznacza, że zastosowanie mają „Warunki ogólne” naszego serwisu. Należy dokładnie zapoznać się z nimi, aby wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki Użytkownika.

1. Czym jest serwis Sportpartner?

Serwis Sportpartner stanowi część firmy Sportpartner B.V., działającej również pod nazwą Sportpartner, z siedzibą pod adresem: (1119 PW) Schiphol-Rijk; wpisanej do Rejestru Handlowego Izby Gospodarczej pod numerem 58303952.

2. Jakie informacje (dane) są gromadzone i przetwarzane przez serwis Sportpartner?

Profil

Aby móc kontaktować się z innymi użytkownikami, należy stworzyć swój osobisty Profil. Sportpartner nie żąda żadnych zbędnych informacji do celów marketingowych. Wymagane są tylko i wyłącznie dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Usługi. W razie stworzenia takiego Profilu Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie pewnych informacji o sobie. Użytkownik jest obowiązany podać wszystkich informacji. Niżej wskazane informacje są obowiązkowe dla wszystkich użytkowników:

  • Płeć
  • Wiek
  • Prawidłowy adres e-mail i hasło
  • Miejsce zamieszkania
  • Opis osobisty
  • Sport(y)
  • Płeć partnera poszukiwanego do uprawiania sportu
  • Wiek partnera poszukiwanego do uprawiania sportu
  • Zdjęcie profilowe
  • Pseudonim / nazwa użytkownika

Informacje o sobie można modyfikować w dowolnym czasie.

Zasadniczo Profil Użytkownika jest publiczny i dlatego jest dostępny do przeglądania przez wszystkich. Użytkownik może także zmienić ustawienia w swoim Profilu w taki sposób, żeby Profil był widoczny wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy sami mają swoje Profile w serwisie. Ustawienie to można zmienić w dowolnym momencie.

Treść

Serwis Sportpartner przechowuje wszystkie Treści dostarczane za pośrednictwem serwisu Sportpartner i je przetwarza. W razie opublikowania Treści, na przykład w swoim Profilu, inni Użytkownicy również będą mogli korzystać z takiej Treści i na nią odpowiadać.

W przypadku usunięcia swojego Profilu przez Użytkownika serwis Sportpartner bezzwłocznie uniemożliwi dostęp do Profilu Użytkownika. Serwis Sportpartner w dalszym ciągu pozostaje jednak upoważniony do korzystania z całej Treści zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Na pierwsze żądanie Użytkownika serwis Sportpartner usunie wszystkie Treści lub dokona ich anonimizacji.

Informacje generowane automatycznie

Aby serwis Sportpartner mógł funkcjonować optymalnie (na przykład wyświetlać prawidłowo strony i zabezpieczyć Usługę), Sportpartner potrzebuje pewnych informacji. Z tego względu serwis Sportpartner gromadzi informacje generowane automatycznie dotyczące zachowania podczas surfowania w czasie korzystania z serwisu Sportpartner. Informacje te obejmują adres IP (numer przypisany do komputera Użytkownika umożliwiający rozpoznanie tego komputera), rodzaj przeglądarki (program komputerowy umożliwiający przeglądanie stron internetowych), system komputerowy używany przez Użytkownika, numer konta i strony odwiedzane podczas wizyty na Stronie internetowej.

W zakresie, w jakim serwis Sportpartner wykorzystuje te informacje, są one zawsze anonimizowane.


3. Czym są pliki cookie (tzw. ciasteczka) i jak je wykorzystuje serwis Sportpartner?

Czym są pliki cookie (ciasteczka)?

W celu gromadzenia danych serwis Sportpartner wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika. Pliki cookie są przykładowo używane do śledzenia twoich ulubionych ustawień dla konkretnej Usługi, strony internetowej lub witryny internetowej. Pliki cookie można również stosować po to, żeby zapobiegać zbyt częstemu oglądaniu danej reklamy oraz żeby zapisać liczbę wyświetleń takiej reklamy. Na stronie ConsuWijzer można znaleźć więcej informacji na temat plików cookie.


Jakiego rodzaju plików cookie używa serwis Sportpartner i dlaczego?

Stałe pliki cookie

Strona internetowa korzysta ze stałych plików cookie, aby móc rozpoznać Użytkownika w przypadku jego wizyty na Stronie internetowej. Z tego właśnie względu serwis Sportpartner jest w stanie zapamiętać preferencje Użytkownika (na przykład nazwę Użytkownika do logowania bądź wybrany język) i śledzić, czy Użytkownik wyraził zgodę na umieszczanie plików cookie. Zapobiega to konieczności ponownego określania preferencji Użytkownika przy każdej jego wizycie na Stronie internetowej. Stałe pliki cookie można po prostu usunąć poprzez ustawienia swojej przeglądarki (zob. poniżej). Jeżeli nie ma potrzeby przechowywania danych osobowych w pliku cookie, serwis Sportpartner tego nie robi.

Sesyjne pliki cookie

Strona internetowa korzysta z sesyjnych plików cookie w celu kontrolowana, czy Użytkownik jest zalogowany czy też nie. Zapobiega to konieczności ponownego zalogowania się e czasie gdy Użytkownik serfuje na innej stronie internetowej. Te pliki cookie są automatycznie usuwane tuż po zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie Google Analytics

Strona internetowa korzysta z Google Analytics, tj. usługi analizy internetowej oferowanej przez Google Inc. (dalej „Google”). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookie w sposób określony powyżej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej (w tym między innymi adres IP Użytkownika) są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Firma Google jest związana z programem bezpiecznego transferu danych osobowych (tzw. „Safe Harbour Principles”) Departamentu Handlu USA, co oznacza, że ​​podczas przetwarzania danych osobowych stosowane są zabezpieczenia na odpowiednim poziomie. Google wykorzystuje te informacje w celu śledzenia na rzecz serwisu Sportpartner sposobu korzystania ze Strony internetowej w celu przygotowywania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz proponowania innych usług związanych z aktywnością strony i korzystaniem z Internetu. Firma Google może przekazywać te informacje stronom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest do tego zobowiązana przepisami prawa lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP Użytkownika z innymi danymi, które Google ma do swojej dyspozycji.

Pliki cookie sieci społecznościowych

Strona internetowa zawiera przyciski umożliwiające udostępnianie niektórych stron na Facebooku. Przyciski te zawierają fragmenty kodu udostępnionego przez serwis Facebook. Poprzez ten kod umieszczane są pliki cookie Facebooka. Serwis Sportpartner nie ma na nie żadnego wpływu ani żadnego w nich udziału, a ponadto radzi, żeby Użytkownik zapoznał się z polityką prywatności serwisu Facebook.

Jak można wyłączyć pliki cookie?

Jeżeli Użytkownik nie chce zaakceptować plików cookie, może zaznaczyć to w swojej przeglądarce. Może również usunąć pliki cookie przechowywane na komputerze Użytkownika za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji pomocy w swojej przeglądarce. W razie wyłączenia plików cookie przez Użytkownika niektóre funkcje mogą nie działać lub też niektóre Usługi mogą być niedostępne.

Jeżeli Użytkownik chce tylko wyłączyć pliki cookie stron trzecich, które umieszczają pliki cookie w celu zapisania zachowania Użytkownika podczas surfowania, należy skorzystać z informacji na stronie internetowej: http://www.youronlinechoices.eu/


4. W jakim celu serwis Sportpartner będzie wykorzystywać informacje o Użytkowniku?

Cele

Serwis Sportpartner będzie wykorzystywać informacje o Użytkowniku do następujących celów:

Umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Usługi;

Przesyłanie Użytkownikowi informacji dotyczących własnych usług serwisu Sportpartner, a także odpowiedzi na pytania i (lub) skargi Użytkownika;

Przesyłanie Użytkownikowi informacji na temat produktów lub usług partnerów serwisu Sportpartner, w zakresie, w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę;

Przygotowanie anonimizowanych danych statystycznych;

Zabezpieczenie, dostosowanie i ulepszanie Usługi;

Przetwarzanie płatności;

Dostarczanie informacji dotyczących stron trzecich, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli jest to zgodnie z przepisami i (lub) regulacjami prawnymi.

Serwis Sportpartner chce na bieżąco informować Użytkownika o rozwoju swojej Usługi. Jeżeli na przykład wprowadzono rozszerzenie lub dostępna jest aktualizacja, wówczas serwis Sportpartner poinformuje Użytkownika o tym fakcie. Sportpartner może również informować Użytkownika o działaniach promocyjnych, które były i (lub) są (z)organizowane przez serwis.

Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail z serwisu Sportpartner, może zrezygnować z subskrypcji poprzez ustawienia na swoim Profilu. Istnieje także opcja rezygnacji z subskrypcji zawarta w każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez serwis Sportpartner.

Sportpartner wykorzystuje dane generowane automatycznie do celów statystycznych, jak również do ochrony i ulepszania serwisu Sportpartner. Dane te mogą być przekazywane stronom trzecim, jeżeli zostały całkowicie zanonimizowane i nie można ich powiązać osobiście z Użytkownikiem (bez danych osobowych).

Wykorzystywanie przez strony trzecie

Bez wyraźnej zgody Użytkownika serwis Sportpartner nie będzie przekazywać danych osobowych stronom trzecim (na przykład w celu przesyłania ofert).

Serwis Sportpartner może przekazywać dane Użytkownika stronom trzecim, jeżeli Użytkownik wyraźnie wskazał, że wyraża na to zgodę w odniesieniu do danej strony trzeciej i (lub) jeżeli informacji takich nie można powiązać osobiście z Użytkownikiem (na przykład informacje generowane automatycznie, niebędące adresem IP Użytkownika). Podsumowując, serwis Sportpartner może przekazywać dane Użytkownika stronom trzecim, jeżeli jest to zgodne z przepisami i (lub) regulacjami prawnymi lub wynika to z postępowania sądowego, a także w przypadku gdy jest to konieczne do ochrony praw własnych serwisu.

Strona internetowa może zawierać hiperłącza, za pomocą których Użytkownik opuszcza Stronę internetową serwisu Sportpartner i trafia na witrynę strony trzeciej. Serwis Sportpartner nie ma żadnych uprawnień w odniesieniu do usług i witryn stron trzecich, do których łącza są umieszczone na Stronie internetowej. Może zatem zdarzyć się, że do korzystania z usług i (lub) witryn stron trzecich zastosowanie ma inne oświadczenie o ochronie prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności odnoszące się do serwisu Sportpartner dotyczy wyłącznie danych (osobowych), które uzyskuje się za pośrednictwem Usługi. Serwis Sportpartner nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie i (lub) treści usług i (lub) witryn stron trzecich.


5. W jaki sposób serwis Sportpartner chroni dane osobowe Użytkownika?

Serwis Sportpartner podejmie właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych (osobowych) Użytkownika przed ich utratą oraz wszelkimi formami ich bezprawnego przetwarzania. Serwis Sportpartner dba między innymi o bezpieczne przechowywanie wszystkich danych osobowych.


6. Przeglądanie i poprawianie danych osobowych Użytkownika

Użytkownik może zawsze przeglądać swoje dane (osobowe) i w razie konieczności poprawiać je na swoim Profilu. Jeżeli Użytkownik chce wiedzieć, jakie dane Użytkownika są przechowywane przez serwis Sportpartner lub też Użytkownik chce zmienić dane, których nie można zmienić z poziomu swojego profilu, może skontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@Sportpartner.com.


7. Przesyłanie do krajów spoza UE

Ze względów technicznych i operacyjnych konieczne może być przesłanie danych (osobowych) Użytkownika na serwery firm powiązanych z serwisem Sportpartner i (lub) usługodawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach poza Europą. Serwis Sportpartner zapewnia, że ​​przesyła dane osobowe tylko do takich krajów, których rząd uznał, że jest w posiadaniu środków ochrony danych osobowych na odpowiednim poziomie i (lub) do firm, w których obowiązują zasady dotyczące bezpiecznego transferu danych osobowych (tzw. „Safe Harbour Principles”).


8. Czy osoby nieletnie mogą korzystać z serwisu Sportpartner?

Osoby w wieku poniżej szesnastu (16) lat przed utworzeniem Profilu muszą mieć pozwolenie swoich rodziców lub prawnego opiekuna. Poprzez akceptację niniejszego Oświadczenia o prywatności Użytkownik oświadcza, że jest w wieku szesnastu (16) lat albo więcej, lub też ma pozwolenie od rodziców / prawnego opiekuna na utworzenie Profilu.


9. Czy to Oświadczenie o ochronie prywatności może ulec zmianom?

Niniejsze świadczenie o ochronie prywatności może ulec zmianom. Zmiany te są ogłaszane na Stronie internetowej i (lub) poprzez komunikację z Użytkownikiem.


10. Pytania?

W razie dalszych pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@Sportpartner.com.