Zásady ochrany osobních údajů

Sportpartner je online službou, se kterou lidé mohou najít jiné lidi na společné provozování sportů. Sportpartner nabízí bezplatné základní členství a placené prémiové členství. Osobní údaje, nezbytné pro správnou funkčnost Služby, nejsou prodávány třetím stranám. Pokud se zaregistrujete na Sportpartner, platí naše všeobecné obchodní podmínky. Pozorně si je přečtěte, abyste byli obeznámeni se svými právy a závazky.

1. Kdo je Sportpartner?

Sportpartner je součástí  společnosti Sportpartner B.V., rovněž působící pod názvem Sportpartner, se sídlem na adrese (1119 PW) Schiphol-Rijk on Beechavenue 54-80 a zapsané v Obchodním rejstříku Obchodní komory pod číslem 58303952, Číslo plátce DPH: NL8529.75.776.B01.

2. Jaké informace společnost Sportpartner shromažďuje a zpracovává?


Profil

Abyste mohli kontaktovat ostatní uživatele, musíte vytvořit osobní profil. Společnost Sportpartner nežádá o žádné nadbytečné údaje k marketingovým účelům. Pouze a výhradně data, která jsou požadována pro správné fungování služby. V případě, že vytvoříte profil, jste požádáni o vyplnění určitých informací o vaší osobě. Nejste povinni uvádět všechny informace. Následující informace jsou pro všechny uživatele povinné:

 • Pohlaví
 • Věk
 • Platná e-mailová adresa a heslo
 • Místo
 • Osobní popis
 • Sporty
 • Pohlaví osoby, kterou hledáte pro společné sportování
 • Věk osoby, kterou hledáte pro společné sportování
 • Profilová fotka
 • Přezdívka

Poskytnuté informace můžete kdykoli upravit.

V zásadě platí, že váš profil je veřejný a tudíž dostupný každému. V rámci profilu si můžete vybrat takové nastavení, že se váš profil zobrazí pouze těm uživatelům, kteří mají také profil. Toto nastavení můžete kdykoli změnit.

Obsah

Společnost Sportpartner uchovává veškerý obsah, který poskytnete prostřednictvím služby Sportpartner a zpracovává ho. V případě, že obsah publikujete veřejně, například náš profil, obsah může použít a reagovat na něj i jiný uživatel.

Když svůj profil ukončíte, společnost Sportpartner váš profil okamžitě znefunkční.  Nicméně, společnost Sportpartner může veškerý obsah používat i nadále, v souladu s uživatelskými podmínkami. Na základě vaší žádosti společnost Sportpartner obsah anonymizuje nebo odstraní.

Automaticky generované informace

Aby mohla služba Sportpartner optimálně fungovat (například aby bylo možné správně zobrazovat stránky a zajistit službu), Sportpartner potřebuje určité informace. Z tohoto důvodu společnost Sportpartner shromažďuje automaticky generované informace o vašem surfování během používání stránek. Tyto informace tvoří vaše IP adresa (číslo vašeho počítače, které umožňuje rozpoznat počítač), typ prohlížeče (počítačový program pro zobrazení internetových stránek), počítačový systém, který používáte, čísla účtu a stránek, které navštívíte na webových stránkách.

V rozsahu, v jakém společnost Sportpartner tyto informace používá, jsou vždy anonymizované.

3. Co jsou soubory cookies a jak je Sportpartner používá?

Co jsou cookies?

Pro shromažďování údajů Sportpartner využívá cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookie se používají například ke sledování oblíbených nastavení pro konkrétní službu, webovou stránku nebo webové stránky. Soubory cookie lze také použít, aby se zabránilo příliš často vidět určitou reklamu a zaznamenat počet zobrazení reklam. Další informace o cookies naleznete na webových stránkách ConsuWijzer.

Jaký typ cookies Sportpartner používá a proč?

Trvalé soubory cookie

Webové stránky využívají trvalé soubory cookie, které vás mohou poznat v případě, že navštívíte webovou stránku. To je také důvod, proč si Sportpartner může vzpomenout na vaše předvolby (například přihlašovací jméno nebo jazykové preference) a sledovat, zda jste svolení k umístění souborů cookie. Tím se zabrání tomu, že budete muset opakovaně označovat vaše předvolby. Tyto permanentní soubory cookie můžete jednoduše odstranit pomocí nastavení prohlížeče (viz níže). Není-li nutné ukládat do cookie osobní údaje, Sportpartner tak neučiní.

Relační cookies

Webová stránka využívá relační cookies k tomu, aby kontrolovala, zda jste nebo nebyli přihlášeni. Tím se zabrání tomu, že se při surfování na jiné stránce budete muset znovu přihlásit. Tyto soubory cookie se automaticky odstraní, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Google Analytics cookie

Webová stránka využívá službu Google Analytics, webovou analýzu, kterou nabízí společnost Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá cookies, jak je popsáno výše. Informace vygenerované cookie týkající se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou převáděny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google je spojen s programem Safe Harbor od amerického ministerstva obchodu, což znamená, že při zpracovávání vašich osobních údajů se uplatňuje přiměřená úroveň bezpečnosti. Společnost Google tyto informace využívá ke sledování ve prospěch společnosti Sportpartner, pokud jde o to, jak používáte web, připravujete zprávy o aktivitě webových stránek a navrhujete další služby týkající se činnosti webových stránek a používání internetu. Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám pouze tehdy, je-li to od společnosti Google zákonem povinná, nebo pokud tyto třetí strany zpracují informace jménem společnosti Google. Google nezkombinuje vaši adresu IP s dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici.

Cookie sociálních sítí

Webové stránky obsahují tlačítka, která umožňují sdílet určité webové stránky na Facebooku. Tato tlačítka obsahují kousky kódu, které jsou k dispozici na Facebooku. Prostřednictvím tohoto kódu jsou umístěny soubory cookie Facebooku. Sportpartner nemá žádný vliv, ani se na nich nijak nepodílí a proto vám doporučuje, abyste se seznámili s prohlášeními o ochraně osobních údajů Facebooku.

Jak mohu cookies deaktivovat?

Pokud nechcete soubory cookie přijmout, můžete to vždy sami nastavit ve svém prohlížeči. Prostřednictvím prohlížeče můžete také odebrat soubory cookie uložené v počítači. Více informací o tomto můžete získat pomocí funkce nápovědy v prohlížeči. Pokud deaktivujete cookies, je možné, že některé funkce nebudou fungovat, nebo že nebudete mít k dispozici určité služby.

Pokud si pouze přejete deaktivovat cookies třetích stran, které registrují vaše chování na internetu, použijte tento odkaz: http://www.youronlinechoices.eu/

4. K jakým účelům společnost Sportpartner vaše údaje použije?

Účely

Společnost Sportpartner použije informace o vás k následujícím účelům:

 • Umožnění využívání služby;
 • Odesílání informací ohledně vlastních služeb společnosti Sportpartner a odpovídání na dotazy a/nebo stížnosti, které máte;
 • Zasílání informací ohledně produktů nebo služeb společnosti Sportpartner, do rozsahu, jaký povolíte;
 • Příprava anonymizovaných statistických údajů;
 • Zabezpečení, úprava a vylepšení služby;
 • Zpracování plateb;
 • Poskytnutí informací ohledně vás třetím stranám, pokud s tím vyjádříte souhlas nebo v souladu s legislativou a/nebo směrnicemi;

Společnost Sportpartner vás chce informovat o vývoji své služby. Pokud je například vydáno rozšíření nebo aktualizace, společnost Sportpartner vám to sdělí. Společnost Sportpartner vás může rovněž informovat o propagačních akcích, které organizuje.

V případě, že si nepřejete dostávat e-mailové zprávy od společnosti Sportpartner, můžete jejich odběr zrušit prostřednictvím nastavení vašeho profilu. Existuje další možnost odhlášení, která je uvedena v každém e-mailu, který vám společnost Sportpartner zašle.

Společnost Sportpartner používá automaticky generované údaje ke statistickým účelům, stejně jako k ochraně a vylepšení služby Sportpartner. Tyto údaje mohou být předány třetím stranám, pokud byly plně anonymizovány a nelze je vysledovat zpět k vám (žádné osobní údaje).

Použití třetími stranami

Společnost Sportpartner neposkytne bez vašeho výslovného souhlasu žádné osobní údaje třetím stranám pro účely přímého marketingu (například pro účely zasílání nabídek).

Společnost Sportpartner může vaše údaje poskytnout třetím stranám do rozsahu, který jste výslovně uvedli a s kterým jste vyjádřili souhlas a/nebo do rozsahu, kdy tuto informaci nelze vysledovat k vám osobně (např. automaticky generované informace, ne vaše IP adresa).  Společnost Sportpartner může vaše údaje poskytnout třetím stranám, je-li k tomu vázána legislativou a/nebo směrnicemi neb je-li k tomu vyzvána v rámci soudního řízení a/nebo v případě, kdy to považuje za nutné pro účely ochrany svých vlastních práv.

Webová stránka může obsahovat určité odkazy a když na ně kliknete, opustíte webové stránky společnosti Sportpartner a budete přesměrováni na webové stránky jiné společnosti.  Společnost Sportpartner nemá žádnou moc nad službami a/nebo webovými stránkami třetích stran, na které linky odkazují. V takovém případě může s používáním těchto služeb a/nebo webových stránek třetích stran souviset další prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Sportpartner se týká pouze osobních údajů, která jsou získána prostřednictvím této služby. Společnost Sportpartner nepřijímá žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za fungování a/nebo obsah služeb a/nebo webových stránek třetích stran.

5. Jakým způsobem společnost Sportpartner chrání vaše osobní údaje?

Společnost Sportpartner přijme vhodná technická a organizační opatření za účelem ochrany vašich (osobních) dat před ztrátou nebo proti jakékoli formě nelegitimního zpracování. Společnost Sportpartner se mimo jiné stará, aby všechny osobní údaje byly uchovávány bezpečně.

6. Přezkoumání a vylepšení vašich dat

Své vlastní (osobní) údaje můžete vždy přezkoumat a bude-li třeba, vylepšit. Chcete-li vědět, jaké údaje o vás společnost Sportpartner uchovává, nebo pokud si přejete změnit informace, které nemůžete změnit na svém profilu, můžete nás kontaktovat na info@Sportpartner.com.

7. Transfer do zemí mimo EU

Z technických a provozních důvodů může být nezbytné, aby vaše (osobní) data byla předána firmám (serverům) spojeným se společností Sportpartner a/nebo poskytovateli služeb ve Spojených státech nebo v jiných zemích mimo Evropu. Společnost Sportpartner zajistí, že osobní údaje předá pouze těm zemím, jejichž vláda dospěla k závěru, že má odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a/nebo společnostem, které jsou propojeny v rámci takzvaných zásad bezpečného přístavu.

8. Mohou službu Sportpartner používat i nezletilí?

Pokud vám ještě nebylo šestnáct (16) let, musíte mít před vytvořením profilu souhlas svého rodiče nebo opatrovníka. Odsouhlasením těchto Zásad ochrany osobních údajů prohlašujete, že jste starší šestnácti (16) let nebo že máte k vytvoření profilu souhlas svého rodiče/opatrovníka.

9. Mohou být tyto Zásady ochrany osobních údajů upraveny?

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být upraveny. Tyto úpravy jsou oznámeny na webových stránkách a/nebo v rámci sdělení, která jsou vám zasílána.

10. Dotazy?

Máte-li stále nějaké dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nám zaslat e-mail na info@Sportpartner.com.