Yleiset ehdot

SportPartner on online-palvelu, jonka kautta ihmiset voivat löytää liikuntakavereita. Sportpartnerissa on ilmainen perustilaus ja maksullinen Premium-jäsenyys. Henkilökohtaisia tietoja, jotka ovat tarpeen Palvelun toiminnalle, ei myydä kolmansille osapuolille. Jos rekisteröidyt Sportpartneriin, meidän yleisiä ehtoja sovelletaan. Lue nämä huolellisesti, jotta tiedät, mitä oikeutesi ja velvollisuutesi ovat.

Artikla 1 Määritelmät

1.1 Näissä Käyttöehdoissa käytetään seuraavia termejä isolla kirjaimella sekä yksikössä että monikossa. Näillä termeillä tarkoitetaan seuraavaa:

 • Sportpartner: Sportpartner B. V., joka myös toimii nimellä Sportpartner, jolla on toimisto osoitteessa (1119 PW) Schiphol-Rijk, ja se on listattu kaupparekisteriin numerolla 58303952, ALV-numero: NL8529.75.776.B01.
 • Sisältö: kaikki tiedot, jotka Käyttäjät antavat Verkkosivuston kautta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Käyttäjäprofiilit;
 • Tietokanta: kokoelma tietoja, jonka Sportpartner on luonut, mukaan lukien Profiilit ja muu sisältö;
 • Palvelu: Palvelu, jonka Sportpartner tarjoaa Käyttäjälle, kuten kuvattu artiklassa 3;
 • Käyttäjä: henkilö, joka on luonut Profiilin ja käyttää Palvelua; 
 • Käyttöehdot: nämä Käyttöehdot;
 • Kirjautumistiedot: Käyttäjän nimi ja salasana, joiden avulla hän pääsee Profiiliinsa ja käyttämään Palvelua;
 • Immateriaalioikeudet: kaikki immateriaalioikeudet ja niihin liittyvät oikeudet, kuten tekijänoikeudet, tuotemerkkioikeudet, Tietopankkioikeudet, kauppanimikeoikeudet ja lähioikeudet sekä oikeudet osaamiseen ja ensilinjan suorituksiin;
 • Osapuoli: osapuoli (Käyttäjä ja/tai Sportpartner) näissä Käyttöehdoissa;
 • Tietosuojaseloste: Sportpartnerin tietosuojaseloste on saatavilla tästä linkistä;
 • Profiili: Käyttäjän Verkkosivustolle lähettämä henkilökuvaus, mukaan lukien hänen (peite-) nimi, sukupuoli, ikä, sijainti ja mahdollisesti kuva; Verkkosivusto: Sportpartnerin Verkkosivusto ja kaikki sen alisivut.

Artikla 2 Yleistä 

2.1 Sportpartner voi kaikkina aikoina muuttaa ja/tai täydentää näitä Käyttöehtoja. Viimeisimmät Käyttöehdot löytyvät Verkkosivulta tai niistä ilmoitetaan sinulle, kun käytät Palvelua. Jos jatkat Palvelun käyttöä näiden Käyttöehtojen muuttamisen ja/tai täydentämisen jälkeen, hyväksyt täten muutetut tai täydennetyt Käyttöehdot peruuttamattomasti. Jos et hyväksy muutettuja ja/tai täydennettyjä Käyttöehtoja, ainoa vaihtoehto on lopettaa Palvelun käyttäminen ja poistaa Profiilin.
Artikla 3 Palvelu 

3.1 Palvelu tarjoaa sinulle mahdollisuuden lähettää Profiili, jonka muut Käyttäjät ja vierailijat voivat nähdä. Palvelun tarkoituksena on tuoda yhteen sivuston kautta ihmisiä harrastaakseen urheilua. Profiiliin perustuen, Käyttäjät voivat muodostaa käsityksen toisen Käyttäjän ominaisuuksista.

3.2 Palvelu koostuu pääsystä tietokantaan ja tutustumaan muiden jäsenten kanssa, jotka etsivät urheilukavereita ja joihin voi ottaa yhteyttä urheilutapahtuman järjestämiseen. Verkkosivustolla voidaan asettaa muita ehtoja, joilla Käyttäjä voi käyttää Palvelua. Nämä lisäedellytykset sisältävät muun muassa tavan, jolla Profiileja voidaan luoda ja lähettää.
Artikla 4 Pääsy Palveluun ja saatavuus 

4.1 Käyttääksesi Palvelua, sinun on luotava Profiili, kuten kuvattu Verkkosivustolla. Profiilin luomista jonkin muun nimellä ei ole sallittua. Rekisteröinnin yhteydessä sinun on esitettävä kirjautumistiedot, joilla pääset Profiiliisi.

4.2 Olet itse vastuussa kirjautumistietojen salassa pitämisestä. Ei ole sallittua antaa kirjautumistietojasi kolmansille osapuolille. Sinä olet vastuussa kaikesta Palvelun käytöstä kirjautumistiedoillasi. Sportpartner voi olettaa, että sinä olet todellakin se henkilö, joka kirjautuu sisään kirjautumistiedoillasi. Heti kun tiedät tai jos sinulla on syytä epäillä, että kirjautumistietosi ovat joutuneet luvattomien henkilöiden käsiin, sinun on ilmoitettava asiasta Sportpartnerille, kuitenkaan rajoittamatta sinun velvollisuutta toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä, kuten kirjautumistietosi vaihtamisen. Sportpartner ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen sivuston ja/tai Palvelun luvattomasta käytöstä.

4.3 Sportpartnerilla on aina oikeus ilman etukäteisilmoitusta ja velkaantumatta tai olematta teille vastuussa i) soveltamaan Palveluun liittyviä menettelytapoja ja teknisiä muutoksia ja/tai parannuksia ja (ii) (väliaikaisesti tai pysyvästi) deaktivoimaan, rajoittamaan tai poistamaan Palvelun tai Profiilisi.

4.4 Sportpartner ei ole millään tavoin vastuussa mistään vahingoista, jotka saattavat johtua Palvelun poistamisesta (tilapäisesti) tai (välillisesti) Verkkosivuston ja/tai Palvelun katkoksesta.

4.5 Sportpartner ei anna takuita tai lupauksia sivuston ja Palvelun laadusta, turvallisuudesta, laillisuudesta, eheydestä ja oikeellisuudesta, ellei näissä Käyttöehdoissa muuta määrätä.

4.6 Olet itse vastuussa infrastruktuurin ja ääniteknisten laitteiden (myös internet-yhteyden) ostosta ja/tai asianmukaisesta toiminnasta, joita vaaditaan Palvelun käyttöön.
Artikla 5 Palvelun käyttö

5.1 Sportpartnerilla ei ole tietoa ja/tai osallistumista sisältöön. Sportpartner ei ole välitysvirasto. Palvelun tarkoitus on ainoastaan tuoda yhteen ihmisiä, jotka etsivät kumppania urheilun harrastukseen. Sportpartner ei suorita Käyttäjien ominaisuuksia koskevia tarkastuksia. Sportpartner ei siksi ota mitään vastuuta Käyttäjien laadusta ja ominaisuuksista eikä ole vastuussa mistään vahingosta, joka aiheutuu sijoitetuista mainoksista tai valituista ehdokkaista.

5.2 Sinun täytyy tehdä valinta itse, osallistua keskusteluun ja tehdä järjestelyitä toivedesi ja kriteeriesi perusteella. Valinta ja päätös pitää yhteyttä tietyn Käyttäjän kanssa tai sopia tapaamisesta, ovat täysin omassa hallinnassasi. Sportpartner ei ole osallisena Palvelun yhteydessä muodostetussa yhteydenpidossa eikä sellaisissa tapaamisissa ja/tai järjestelyissä, jotka voivat johtua tästä yhteydestä. Jos olet tyytymätön, tai sinulla on valituksia Käyttäjästä, voit raportoida tämän ottamalla yhteyttä Sportpartnerin asiakaspalveluun.

5.3 Olet täysin vastuussa kaikista toimista, joita voit tehdä Verkkosivuston ja/tai Palvelun avulla.

5.4 Käyttäjän ja/tai vierailijan ei ole sallittua:

a. käyttää muita kuin Sportpartnerin hyväksymiä työkaluja Verkkosivuston tai Tietopankin hakemiseen, hyödyntämään tiedonkeruuta, robotteja tai muita keinoja kerätä tietoja tai käyttää mitään ohjelmistoa ja/tai laitteistoa ja/tai ratkaisua (toteutettu itsenäisesti tai kolmansien osapuolten toimittamana), siltä osin kuin niillä pyritään ottamaan tietoja, jotka ovat saatavana Tietopankin kautta tai muulla tavoin hakkeroida, kaapia, hakea tai muulla laittomalla tavalla käyttää ja/tai hyväksikäyttää tietokantaa;

b. kerätä tietoja muista Käyttäjistä Palvelun kautta ja käyttää niitä muihin käyttötarkoituksiin kuin kuvattu näissä Käyttöehdoissa ilman Sportpartnerin kirjallista suostumusta;

c. kopioida, tehdä julkisiksi, myydä, käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tai muuten asettaa saataville kolmansien osapuolten sisältöä Palvelun kautta;

d. järjestää kolmansia osapuolia suorittamaan tässä artiklassa luetelluista toimista.
Artikla 6 Sisältö

6.1 Tiedostat ja hyväksyt, että Profiilisi ja/tai muu sisältö, jonka olet tehnyt saataville Palvelun kautta, Käyttäjät voivat käyttää. Hyväksyt, että Sportpartnerilla ei ole vaikutusvaltaa näiden Käyttöehtojen noudattamiseen Käyttäjien ja/tai kolmansien osapuolien toimesta.

6.2 Seuraavan sisällön lähettäminen ei ole sallittua:

a. joka on syrjivä asioissa, kuten ulkonäkö, rotu, uskonto, sukupuoli, kulttuuri, tausta tai muuten pidetään loukkaavana ja sopimattomana, tai muuta sellaista Sportpartnerin harkinnan mukaan;

b. joka vaatii väkivaltaa ja/tai toisen henkilön/henkilöiden häirintää, joka johtaa tai on seurauksena muiden hyväksikäytöstä tai väärinkäytöstä tai joilla harjoitetaan laitonta toimintaa;

c. jonka Sportpartnerin mielestä rikkoo säädyllisyyttä tai hyvää makua tai on väkivaltaista;

d. jossa alaikäisten henkilökohtaisia tietoja pyydetään, jossa toisten henkilökohtaisia tietoja tehdään saataville tai jossa yhteystietosi ovat mukana;

e. joka sisältää viruksia, troijan hevosia, matoja, botteja tai muita ohjelmistoja, jotka voivat vahingoittaa, tehdä käyttökelvottomaksi tai saavuttamattomaksi tietokoneellistetun työn, joka voi poistaa tai vahingoittaa sitä, tai jonka on tarkoitus estää Sportpartnerin Verkkosivu ja/tai tietokonejärjestelmä. 

f. joka perustuu valheisiin ja/tai on harhaanjohtava tai joka koostuu väärän henkilöllisyyden ja/tai harhauttavasti viittaa siihen, että Käyttäjä liittyy Sportpartneriin;

g. joihin liittyy ketjukirjeitä tai roskapostia ja/tai joissa pyydetään kaupalliseen tai laittomaan tarkoitukseen salasanoja tai muita tietoja, jotka ovat jäljitettävissä henkilöihin.

h. rikkoo Sportpartnerin oikeuksia ja/tai kolmansien osapuolten, myös mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, immateriaalioikeuksia tai oikeuksia, jotka koskevat yksityisyyden suojaa;

i. rikkoo näitä Käyttöehtoja, tietosuojaselostetta tai mitä tahansa sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai asetusta, on millään tavalla muuten lainvastainen tai voi heikentää Sportpartnerin etuja ja mainetta.

6.3 Sportpartner pidättää itselleen oikeuden lyhentää, muokata, torjua tai poistaa sisältöä Verkkosivustolta, jos tämä on Sportpartnerin mielestä tarpeen ilman, että tämä voi johtaa millään tavalla mihinkään vahingonkorvaukseen ja/tai Sportpartnerin vastuuseen.

6.4 Jos olet sitä mieltä, että tietyt sisällöt loukkaavat sinun oikeuksiasi tai toisen Käyttäjän tai kolmannen osapuolen oikeuksia, ilmoita tästä välittömästi Sportpartnerille artiklan 12 mukaisesti.
Artikla 7 Maksu

7.1 Riippuen valitsemastasi tilauksesta, voit hankkia Palvelun ilmaiseksi tai maksua vastaan. Palvelun käytön hinta riippuu valitsemastasi tilauksesta. Tilaukset ja niihin liittyvät hinnat on listattu Verkkosivuilla. Tilausmaksut tilauksiin, jotka on tehty iPhone-sovelluksen kautta, ovat on suurempia, koska osa transaktiokustannuksista, jotka Apple veloittaa kuukausittain, välitetään Käyttäjälle. Sinun pitää perua tilaus, joka on tehty iPhone-sovelluksen kautta, suoraan iTunes-tililläsi. Hinnat sisältävät arvolisäveron ja muut hallituksen määräämät maksut, ellei toisin ilmoiteta.

7.2 Sportpartnerilla on oikeus muuttaa sovellettavia hintoja vähintään kolmen kuukauden ilmoituksella. Jos et hyväksy tällaista mukautusta, voit lopettaa Palvelun käytön ja poistaa Profiilisi päivänä, kun muutos olisi tullut voimaan, tai valita ilmaisen tilauksen näin säilyttäen oman Profiilisi.

7.3 Maksu tapahtuu Verkkosivustolla kuvatulla tavalla Maksun viivästyessä, Sportpartnerilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, tai keskeyttää tai rajoittaa pääsy Palveluun, siihen hetkeen saakka, johon kaikki (maksu) velvoitteet on täytetty, myös mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja korot. 

7.4 Valitukset, jotka koskevat laskuja ja/tai Palvelua, eivät keskeytä maksuvelvollisuuttasi.
Artikla 8 Immateriaalioikeudet 

8.1 Palvelua koskevat immateriaalioikeudet, mukaan lukien siinä tapauksessa, että Verkkosivusto ja Tietopankki, sekä Verkkosivuston ja Palvelun kautta saatavat tiedot, kuten tekstit, yleinen käyttötuntuma, Profiilien mallipohjat, video-, audio- ja visuaalinen tai kuvamateriaali, lukuun ottamatta sisältöä, joka on mukana Sportpartnerilla ja/tai sen lisenssinantajilla.

8.2 Ehdoissa näissä Käyttöehdoissa Sportpartner myöntää sinulle rajallisen, henkilökohtaisen, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, ei-alilisenssoitavan ja ei-siirrettävän Palvelun käyttöoikeuden ja käytön, mukaan lukien Tietopankin, sisällön ja Verkkosivuston, näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

8.3 Periaatteessa sinä säilytät immateriaalioikeudet sisällölle, jonka lähetät. Tiedostat ja hyväksyt, että julkaisemalla/lähettämällä sisältöä, myönnät Sportpartnerille vapaan, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, lisensoitavan ja siirrettävän lisenssin julkistamaan ja moninkertaistamaan tämän sisällön ja asettamaan sen Tietopankkiin siinä määrin kun tämä on tarpeen Palvelun tarjoamisen yhteydessä.

8.4 Sinä luovut kaikista tekijänoikeuslain ("Tekijänoikeuslaki") 25 §:ssa mainituista oikeuksista, mukaan lukien oikeuden käyttää nimeäsi ja oikeuden vastustaa muutoksia siltä osin kuin se on sallittua tämän lakisääteisen artiklan mukaisesti.

8.5 Takaat Sportpartnerille, että olet sisällän täysi oikeuksien haltija ja että sinulla on täysi oikeus myöntää lisenssi tämän artikkelin tarkoittamalla tavalla Sportpartnerille.

8.6 Palvelua tai Verkkosivustoa ei saa ladata, kopioida, muokata, käänteissuunnitella, julkaista julkisesti tai käyttää muuhun kuin näissä Käyttöehdoissa määriteltyihin tarkoituksiin, ellei Sportpartner tai asianomainen oikeuksien haltija ole antanut suostumusta tähän tai pakollisen Alankomaiden lainsäädännön sallimiseen.
Artikla 9 Tietosuoja

9.1 Profiilin luomisen aikana ja Palvelun tarjoamisen yhteydessä annat (henkilökohtaiset) tiedot Sportpartnerille. Näitä (henkilökohtaisia) tietoja käsitellään Sportpartnerin tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.
Artikla 10 Takeet ja varotoimet

10.1 Olet vastuussa Sportpartnerille ja turvaat Sportpartneria täysin kaikkia vahinkoja ja kuluja vastaan, jotka Sportpartner kärsii tai syntyy seurauksena (i) sinusta johtuvasta tämän sopimuksen noudattamisen puutteesta, (ii) kaikista sinun toimistasi, kun käytät Palvelua, tai (iii) laittomista toimista. Kaikki aiheutuneet kustannukset ja vahingot, jotka aiheutuvat Sportpartnerille, jotka littyvät millään tavalla tällaisiin väitteisiin, on sinun kompensoitavana.

10.2 Voit takaat Sportpartnerille, että antamasi tiedot luodessasi Profiiliasi ja lähettäessäsi sisältöäsi, ovat täydellisiä, ajan tasalla ja oikeita. Tiedostat ja ymmärrät, että antamasi sisällön oikeellisuus, uutuus ja täydellisyys ovat erittäin tärkeitä Palvelun optimaaliseen toimintaan.

10.3 takuu kohti Sportpartner, että sinulla on oikeus käyttää Palvelua, ja että sinun on toimittava mukaisesti näitä Käyttöehtoja. Suojaat Sportpartneria kolmansien osapuolten väitteistä, jotka perustuvat väitteeseen, jonka mukaan Palvelun käyttösi, myös mukaan lukien sisällön lähettäminen, mutta ei siihen rajoittuen, ole millään tavoin laitonta.
Artikla 11 Vastuu

11.1 Sportpartner ei hyväksy mitään vastuuta vahingoista seurauksena Palvelusta tai laittomista toimista tai muutoin siinä määrin kuin tämä on sallittua lain perusteella.

11.2 Jos Sportpartner on vastuussa mistään vahingoista, tämä vastuu rajoitetaan aina tapahtumaa kohden (jolloin yhdistetty sarja tapahtumia lasketaan yhdeksi tapahtumaksi) maksuista, jotka olet maksanut Sportpartnerille (ilman arvonlisäveroa) Palvelusta, josta Sportpartnerin vastuu on johtunut.

11.3 Sportpartner ei missään tapauksessa ole koskaan vastuussa välillisistä vahingoista, mukaan lukien taloudellisista vahingoista liikevaihdon ja voiton menetyksistä, tietojen hävittämisestä ja aineettomista vahingoista, jotka liittyvät Palveluun tai syntyvät siitä.

11.4 Tässä artiklassa määrätyn vastuun rajoittaminen ei koske Sportpartnerin itsensä ja/tai sen johdon tarkoituksellista haluttomuutta tai tahallista piittaamattomuutta.

11.5 Vahingonkorvausvaatimuksen edellytyksenä on aina, että korvaat vahingot mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on esitetty kirjallisesti Sportpartnerille. Jokainen Sportpartnerin vahingonkorvausvaatimus lakkaa olemasta voimassa 12 kuukauden kuluttua vaatimuksen syntymisestä.
Artikla 12 Väärien tietojen raportointi

12.1 Sportpartner ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka liittyvät Verkkosivuston (laittoman) käytön yhteydessä. Sportpartner on sitoutunut vain jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti saatuaan raportin laittoman aineiston poistosta tai lopettaa kiistattomasti laittoman toiminnan.

12.2 Sportpartner pidättää itsellään oikeuden olla antamatta materiaalia estävää tai toiminnan lopettamista koskevaa pyyntöä, jos sillä on perusteltuja syitä epäillä raportin oikeellisuutta tai tällaisen todistuksen oikeellisuutta tai jos etujen punnitseminen sitä edellyttää. Tässä yhteydessä Sportpartner voi vaatia Alankomaiden toimivaltaiselta tuomioistuimelta tuomiota, joka osoittaa, että asianomainen aineisto tai asianomainen toiminta on kiistatta lainvastaista.

12.3 Sportpartner ei tarvitse olla osapuolena millään tavoin riitaa ilmoittavan henkilön ja kolmannen osapuolen välillä.

12.4 Henkilö ilmoittaa Sportpartnerille kolmannen osapuolen vaatimuksesta aineiston estämisestä tai poistamisesta tai toiminnan lopettamisesta. Suoja koskee myös kaikkia Sportpartnerin aiheuttamia vahinkoja ja kustannuksia, joita voivat edelleen aiheutua tai jotka Sportpartnerin on tehtävä tällaisen vaatimuksen yhteydessä, mukaan lukien oikeusavun kustannusten korvaaminen ilman rajoitusta.
Artikla 13 Kesto & irtisanominen

13.1 Jos käytät maksutonta tilausta, sinulla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö milloin tahansa kun haluat poistaa Profiilisi.

13.2 Jos käytät maksullista Palvelua, Palvelu on ostettu valitsemallesi aikavälille. Jos olet valinnut tilauksen määräajaksi, peruutus ei ole mahdollista ennenaikaisesti ja Sportpartner ei ole velvollinen palauttamaan mitään etukäteen maksettua maksua Palvelun käytöstä jos haluat ennenaikaisesti irtisanoa Palvelun tai poistaa Profiilisi. Jos Palvelu on ostettu rajoittamattomalle ajalle tai on jatkettu alkuperäisen keston jälkeen, Palvelu voidaan milloin tahansa peruuttaa ottamalla huomioon yhden (1) kuukauden irtisanomisaika. Jälkimmäisessä tapauksessa, jo maksetut määrät palautetaan sinulle suhteessa.

13.3 Sportpartner huomauttaa, että et voi käyttää harkinta-aikaa kuten artiklassa 7:46d kohdassa 1 BW (Alankomaiden siviililaki) kuvataan. Koska Sportpartner suorittaa Palvelun välittömästi suostumuksesi jälkeen, kuten artiklassa 7 46i §: n 5 kohdassa 1 kuvataan.

13.4 Sopimuksen purkamisen yhteydessä kumoamista ei tapahdu siitä, mitä Sportpartner on jo toimittanut ja/tai suorittanut ja siihen liittyvää maksuvelvollisuutta. Sportpartnerin laskuttamat määrät ennen keskeyttämistä Sportpartnerin jo toteuttamien tai toimitettujen sopimusten täytäntöönpanon yhteydessä ovat edelleen velkaa, ottaen huomioon edellisessä täydellisessä vaiheessa esitetyt ja tulee välittömästi kelvollisiksi purkamisen hetkellä.

13.5 Sopimuksen päättymisen jälkeen mistä tahansa syystä, oikeutesi käyttää Palvelua raukeaa välittömästi ja pääsy Palveluun on estetty välittömästi. Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä, Sportpartner poistaa Profiilisi välittömästi. Sportpartner pidättää oikeuden käyttää kaikkea sisältöä, kuten säädetty artiklassa 8. Sopimuksen päätyttyä Sportpartner kuitenkin pyynnöstäsi poistaa tai anonymisoi kaiken sisällön. Sportpartnerin ei ole pakko tarjota ja/tai muuntaa mitään Sisältöä sopimuksen irtisanomisen jälkeen.
Artikla 14 Muuta

14.1 Näihin Käyttöehtoihin ja Palvelun ja Verkkosivuston kaikkiin käyttötarkoituksiin sovelletaan Alankomaiden lainsäädäntöä. Wienin kauppasopimuksen (CISG) soveltaminen on ehdottomasti suljettu pois.

14.2 Kaikki Sportpartnerin ja sinun väliset riidat toimitetaan Amsterdamin alueen toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jollei pakollinen laki päätä, että riita on toimitettava toiselle tuomioistuimelle.

14.3 Sportpartner voi siirtää näistä Käyttöehdoista johtuvat oikeudet ja velvoitteet kolmansille osapuolille ja ilmoittaa sinulle vastaavasti. Jos pidät tällaisten velvoitteiden siirron kolmannelle osapuolelle hyväksymättömänä, voit lopettaa Palvelun käytön ja sulkea Profiilisi.

14.4 Jos nämä Käyttöehdot ovat osittain pätemättömiä, jäljellä olevat osat edelleen sitoo sinut ja Sportpartnerin. Sportpartner korvaa pätemättömän osan säännöksistä, jotka ovat voimassa ja oikeudelliset seuraukset, jotka ottaen huomioon näiden Käyttöehtojen sisällön ja sävyn, vastaavat mahdollisimman paljon pätemättömiä osia.